Humanap ng pampalakas ng loob sa Pamamagitan ng Gabay sa Biblia tungkol sa Pag-asa.

Kung natatagpuan ninyo ang sarili ninyong pinanghihinaan ng loob dahil sa pabago-bagong balita tungkol sa Coronavirus, nasisiraan ng loob dahil sa social media, o nagagapi dahil sa suliranin sa pananalapi, hindi ka nag-iisa.

Kung minsan, tila gumuguho na ang ating mundo, at hindi tayo sigurado kung saan tayo babaling.

Narito ang ilang magandang balita:

Kung naghahanap ka ng pag-asa at nagnanais ka ng kagalakan, ito ay mas malapit kaysa sa iniisip mo.

Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, nabigyan tayo ng isang buhay na pag-asa na nagpapatatag sa ating mga kaluluwa kahit na sa pinakamahirap na panahon.

Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.

Mga Taga-Roma 15:13

Naghahanap ka ba ng pampalakas ng loob? Maghanap ng pag-asa sa pamamagitan ng isa sa mga Gabay sa Biblia, at mag-imbita ng Kaibigan upang salihan ka.

Marami pang Gabay sa Pag-asa

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean