Paano Makipag-usap sa Iyong Mga Anak Tungkol sa Pasko ng Pagkabuhay

Masayang Linggo - pahinang kinukulayan sa Pambatang Bible App

Sakripisyo. Pagpapako sa Krus. Pagtubos. Muling pagkabuhay. Pagpapanibago. Ang mga ito ay maaaring mga konseptong mahirap maunawaan, kahit na para sa amin bilang mga may sapat na gulang. Paano natin ipakikilala ang ating mga anak sa mga aspetong ito ng ating pananampalataya? Ang Pambatang Bible App ay maaaring makatulong.

Ama at anak na naglalaro sa tablet

Ang mga kuwento sa Pambatang Bible App na “Ang Huling Hapunan,” “Tapos Na!,” at “Isang Masayang Linggo” ay tumutulong sa mga bata na maranasan ang mga kuwento ng Pasko ng Pagkabuhay sa mga paraang naangkop sa kanilang edad. Tinutulungan ng mga kagamitan sa pagtuturo tulad ng mga interactive na animation na makilahok ang mga bata sa mga kuwento, habang ang mga nakalilibang na mga gawain ay aagapay sa kanilang pag-unawa ng kahulugan ng sakripisyo ni Jesus para sa kanila.

Pag-isipang panoorin ang mga kuwentong ito kasama ng inyong mga anak, at hayaan silang magsimula ng mga pag-uusap tungkol sa kahulugan ng pagsunod kay Jesus sa inyong pamilya.

Kunin ang Pambatang Bible App

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean