Ano ang nagdadala sa iyo ng pag-asa?

Talk bubble

Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo.  1 Pedro 3:15

Talk bubble

Gustung-gusto ng lahat ang mabuting balita.

Alam mo ‘yong kuryenteng nararamdaman mo kapag nabigyan ka ng pag-asa ng isang bagay? O kapag napupuno ng kapayapaan ang puso mo? O kapag nasisiglahan ka at lumalakas ang loob mo? Laging sinasabi sa amin ng mga tao ang napakagagandang kaalaman na nahahanap nila sa mga Gabay sa Biblia. At kung gaano kadalas na para bang sakto ang Bersikulo ng Araw sa nangyayari sa kanilang mga buhay.

Sa tuwing nakararanas ka ng isa sa mga a-ha! na sandali na iyon, ibahagi mo ito.

Icon ng Ibahagi

Maaari mong ibahagi ang lahat ng mga bagay mula sa Bible App: bersikulo ng Biblia, mga Bersikulong Larawan, mga Gabay, Panalangin, Badge, mga debosyonal na nilalaman mula sa mga araw ng Gabay. (Maaari mo ring ibahagi ang Bible App.) At madali lang itong gawin! Saan mo man makita ang mga Ibahagi na icon, pindutin mo lamang ito… at ibahagi sa iba ang napakagandang pakiramdam na iyon.

Ibahagi ang Bible App

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean