Magsabi ng “salamat” sa iyong mga paboritong tatay.

Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. - Mga Awit 103:13 - Bersikulong Larawan

Alalahanin mo lahat ng ama-amahan na nangusap sa iyong buhay. Nagbahagi ng ilang napapanahong karunungan. Nanghikayat sa iyo. Prinotektahan ka mula sa kapahamakan. Iningatan ang iyong kapakanan. Nandiyan kapag kailangan mo sila.

Ngayon araw, bakit hindi mo ipaalam sa mga espesyal na lalaki sa iyong buhay kung gaano sila kahalaga sa iyo? Kailangan lang ng isang sandali upang bigyan sila ng karangalan at pasasalamat. Ibahagi itong nakapanghihikayat na Bersikulong Larawan mula sa iyong Bible App. (Ang isang text o tawag sa telepono ay mabuti rin.)

Ibahagi ang Bersikulong Larawan

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean