“Sa tuwing naiisip kita…”

Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo - Mga Taga-Filipos 1:3 - Bersikulong Larawan

Igalang ang isang Pamana.

Isipin ang mga taong nangusap sa iyong buhay. Ang mga nakatulong sa iyo na lumikha ng mga minamahal na alaala. Ang mga nanalangin para sa iyo sa tuwina at hinikayat ka ng kanilang karunungan.

Maaaring sila ay lolo o lola, kapitbahay, pastor, o magulang—ngunit sa araw na ito, ipagdiwang natin ang kanilang pamana.

Ngayong araw na ito, pasalamatan ang isang tao para sa kanyang naging epekto sa buhay mo sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya ng Bersikulong Larawan.

Manghikayat ng Isang Tao

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean