Narito ang pag-asa para sa araw na ito.

Ipagkaloob mo na aming makamit, O Yahweh, ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa’y sa iyo nasasalig!

Mga Awit 33:22

Gilid ng bundok

Hindi naging madali ang taong ito. Ngunit anuman ang nangyayari sa iyong buhay ngayon, alamin mo ito: minamahal ka. Gumugol ng hindi bababa sa ilang minuto bawat araw upang ipaalala sa iyong sarili ang pag-asa na mayroon tayo kay Jesus. Idagdag ang Panalanging ito sa iyong Listahan ng Panalangin, at subukan ang isa sa mga Gabay na ito patungkol sa pag-asa.


Isang Panalangin para sa Kagalakan at Pag-asa

Ama, mangyaring ibalik Mo sa akin ang kagalakan ng Iyong kaligtasan. Alisin ang espiritu ng kalungkutan mula sa akin, at papanariwain Mo ako ng espiritu ng pag-asa. Mangyaring bigyan Mo ako ng kagalakan at kapayapaan, at panumbalikin ang aking lakas. Ingatan Mo ako at ang aking pamilya sa gulo, Panginoon. At bigyan mo kami ng isang awit ng papuri para sa Iyo. Amen.

I-save ang Panalanging Ito


Mga Gabay Patungkol sa Pag-asa

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean