Kami ay nananalangin para sa iyo sa taong ito.

2021

O Diyos, batid mo ang lahat ng mga bagay. Alam mo kapag umuupo kami, at kapag kami ay tumatayo. Alam mo ang aming mga iniisip kahit na malayo kami—walang maitatago sa Iyo.

Kaya nga sa taong ito, magkaroon nawa kami ng higit na kamalayan sa Iyong kalooban at sa Iyong mga paraan sapagkat ang mga ito ay mas mahusay kaysa sa amin. Lumikha Ka sa amin ng malinis na puso at isipan, sapagkat ang hangarin namin ay higit na makilala Ka.

Alam namin na Ikaw ay mabuti kahit dumadaan kami sa mga bagay na hindi maganda. Kaya’t mangyaring tulungan Mo kaming magtiwala sa Iyo. Ipakita Mo sa amin kung paanong mangarap kasama Ka—kahit na pakiramdam namin ay hindi posible ang mangarap.

Dahil binibigyan Mo kami ng lakas at pag-asa, hayaan Mong ang Iyong kapayapaang hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-ingat sa aming mga puso at isipan.

Aming Diyos, iniibig Ka namin, at nais naming panatilihing nakatuon ang aming mga mata sa Iyo. Kaya narito kami, Panginoon. Gamitin Mo kami. Hubugin Mo kami. Nakikinig ang Iyong mga anak.

Sa Pangalan ni Jesus,

Amen.

I-SAVE ANG PANALANGING ITO

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean