BibleProject: Omówienia ksiąg: Nowy Testament: Mateusza – Jana

BibleProject: Omówienia ksiąg — Nowy Testament

Zapoznaj się ze strukturą i głównymi tematami każdej księgi Pisma Świętego dzięki ilustrowanemu przewodnikowi.

Omówienie: Ewangelia Mateusza, część 1 (rozdziały 1-13)

Omówienie: Ewangelia Mateusza, część 2 (rozdziały 14-28)

Omówienie: Ewangelia Marka

Omówienie: Ewangelia Jana, część 1 (rozdziały 1-12)

Omówienie: Ewangelia Jana, część 2 (rozdziały 13-21)