Sino ang magdarasal para sa iyo?


Sino sa mga kakilala mo ang magpapalakas ng loob mo?

Magkakaibigang naglalakad

“Nagbabasa ako ng Mga Awit sa aking telepono. Tinanong ko ang aking asawa kung ayos lang bang basahin ko ang isang kabanata nang malakas sa ilang iba’t-ibang salin. Mula nang araw na iyon, nagbabasa na kami ng isa o dalawang kabanata tuwing gabi bago matulog. Ganap na binago nito ang kasiglahan ng aming pagsasama.”

Debbie L.

Sino sa mga kakilala mo ang magmamahal sa iyo?

Magkakaibigan sa dapithapon

Sino sa mga kakilala mo ang magbibigay-inspirasyon sa iyo?

Magkakaibigang naglalakad sa bukirin

“Mas malawak ang aking pag-unawa sa Kaisipan ng Diyos sa pamamagitan ng mga pananaw ng aking mga kaibigan. Nakikipag-ugnayan rin ako sa marami kong mga kaibigan sa iba’t-ibang panig ng mundo, at nagbabahaginan kami at pinalalakas ang loob ng bawat isa. Ang galing!”

Eme I.

Sino sa mga kakilala mo ang susubok sa iyo?

Magkakaibigan sa taas ng bundok

Sino sa mga kakilala mo ang magdarasal para sa iyo?

Magkakaibigang pinagdarasal ang isang lalaki

Ang Biblia ay puno ng mga kuwento ng mga taong nagdiriwang nang magkakasama sa masasayang pagkakataon… at nagtutulungan sa mga oras ng kahirapan. Kailangan mo ng mga ugnayan kasama ng mga malalapit mong kaibigan na iyong mapagkakatiwalaan. At kailangan ka nila.

Mag-imbita ng iyong mga kaibigan upang samahan ka sa Bible App.

Maghanap ng mga Kaibigan


Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean