Namimiss mo ba ang iyong mga kaibigan? Katagpuin sila rito:

Isang babaeng tinitingnan ang telepono na may mga social icons

Patuloy na makipag-ugnayan sa
iyong mga kaibigan.

Ang Biblia ay puno ng mga kuwento ng mga taong nagdiriwang nang sama-sama sa masasayang panahon… at nagtutulungan sa mga panahon ng kagipitan. Kailangan mo ng mga pakikipag-ugnayan sa mga malalapit na kaibigang mapagkakatiwalaan. At ngayon, higit kailanman, kailangan ka nila.

Sino ang mga kakilala mong magpapalakas ng loob mo?

“Nagbabasa ako ng Mga Awit sa aking telepono. Tinanong ko ang aking asawa kung ayos lang bang basahin ko ang isang kabanata nang malakas sa iba’t-ibang salin. Mula nang araw na iyon, nagbabasa na kami ng isa o dalawang kabanata tuwing gabi bago matulog. Ganap na binago nito ang kasiglahan ng aming pagsasama.”
Debbie L.

Sino sa mga kakilala mo ang magmamahal sa iyo?

Sino sa mga kakilala mo ang magbibigay-inspirasyon sa iyo?

“Mas malawak ang aking pag-unawa sa Kaisipan ng Diyos sa pamamagitan ng mga pananaw ng aking mga kaibigan. Nakikipag-ugnayan rin ako sa marami kong mga kaibigan sa iba’t-ibang panig ng mundo, at nagbabahaginan kami at pinalalakas ang loob ng bawat isa. Ang galing!”
Eme I.

Sino sa mga kakilala mo ang hahamon sa iyo?

Sino sa mga kakilala mo ang magdarasal para sa iyo?

Anyayahan ang iyong mga kaibigan upang samahan ka
sa Bible App ngayon.

Imbitahin ang Mga Kaibigan

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean