Ang isang paanyaya ay maaaring makapagbago ng buhay ng isang tao.

Bible App push notification

Logo ng Bible App

Biblia

ngayon

Nais ni Juan na magbasa ng isang Gabay kasama mo.

Bible App push notification

Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pamayanan…

Naligaw ng landas si Alex. Siya at ang kanyang asawa ay nakagawa na mga maling pagpapasiya, at sa huli ay nakaramdam sila na para bang wala na silang layunin sa buhay. Ngunit isang araw ay may nag-imbita kay Alex na sumali sa isang grupo ng Gabay sa Biblia sa YouVersion. Dahil sa imbitasyong ito, natuklasan ni Alex ang kapangyarihan ng Salita ng Diyos, at ibinigay niya ang kanyang buhay kay Jesus. Isang taon ang nakalipas, ganoon din ang ginawa ng kanyang asawa.

“Ngayon, pinuno na ako ng isang grupo ng Gabay sa Biblia sa YouVersion, ako at ang aking asawa ay nagbabasa ng Kanyang Salita araw-araw nang magkasama, at kasali pa rin ako sa pareho grupo ng Gabay sa YouVersion… ngunit sila na ngayon ay mga kapatid ko kay Cristo at mga malalapit na kaibigan.”
— Alex

Pag-aasawa

Kapag inimbitahan mo ang isang tao na kumumpleto ng isang Gabay sa Biblia kasama mo, inaanyayahan mo silang maranasan ang nakapagpapabago ng buhay na kapangyarihan ng  Salita ng Diyos.

Ngayon, magsimula ng isang Gabay Kasama ng mga Kaibigan at tingnan kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyong puno ng pananampalatayang desisyon na sundan Siya habang gumagawa ng mga alagad.

Magsimula ng Gabay Kasama ng Mga Kaibigan

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean