Manguna sa pagkamapagbigay, at tumulong na baguhin ang mga buhay.

Mapa ng YouVersion

Mayroon kaming mapa sa YouVersion. Sa tuwing binubuksan ng isang tao ang app, isang tuldok ang umiilaw nang ilang segundo. Sa amin, ang bawat isa sa mga tuldok na ito ay kumakatawan sa isang tao, isang kuwento, isang buhay. Ang aming mapa ay nagsisilbing paalala sa tuwina para sa amin na, bawat sandali ng bawat araw, nais naming tulungan kang kumonekta sa Kanya na humahawak sa lahat ng kailangan mo.

Lalo na habang papalapit ang Pasko ng Pagkabuhay, nag-iisip kami ng mga paraan upang matulungan kang maging mas malapit sa Diyos sa taong ito. Sa Mateo 6, itinuro ni Jesus ang tungkol sa tatlong tradisyunal na paraan kung saan ang maraming Cristiano ay ibinabaling ang kanilang pansin sa kaharian ng Diyos sa ganitong panahon:

“Kapag nag-aayuno ka…
Kapag nagdarasal ka…
Kapag nagbibigay ka…”

MATEO 6

Sa paraan kung paano Niya ipinaliwanag ang bawat isa, malinaw na inaasahan ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod na gawin ang tatlong ito. Kapag sinusuportahan mo ang YouVersion sa pananalapi, nililinang mo ang isang pusong mapagbigay, at ang kaloob mo ay gumagawa ng walang hanggang pagbabago sa buhay ng mga tao, sa buong mundo.

Maging bahagi ng pagbabago sa buhay na nakikita natin araw-araw.

Magbigay Ngayon

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean