BibleProject: Boekoorsigte: Nuwe Testament: Lukas – Handelinge

BibleProject: Boekoorsigte - Nuwe Testament

Visualiseer die reis en kerntemas van elke boek in die Bybel deur middel van ’n geïllustreerde oorsiglyn.

Oorsig: Lukas 1-9

Oorsig: Lukas 10-24

Oorsig: Handelinge 1-12

Oorsig: Handelinge 13-28