Wat was die Sewe Laaste Woorde van Christus Jesus aan die Kruis?

Wat was die Sewe Laaste Woorde van Christus Jesus aan die Kruis?

Die sewe woorde van Jesus aan die kruis is ‘n kragtige en betekenisvolle aspek van Christelike teologie en tradisie. Dit is die laaste woorde wat deur Jesus voor sy dood aan die kruis uitgespreek is, en dit bied insig in sy goddelikheid, menslikheid en uiteindelike offer.

Elke woord het ‘n diepgaande betekenis en dien as ‘n herinnering aan die ongelooflike liefde en genade wat Jesus deur sy lewe en dood aan die mensheid getoon het. Hierdie woorde is vir eeue lank bestudeer en oor nagedink deur Christene, en dit bly ‘n bron van inspirasie en troos vir gelowiges regoor die wêreld vandag.

Toe sê Jesus: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!” Hulle het sy klere verdeel deur te loot.

LUKAS 23:34

Jesus antwoord hom: “Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.”

LUKAS 23:43

Toe Jesus sy moeder sien en die dissipel vir wie Hy baie lief was, wat by haar staan, sê Hy vir haar: “Daar is u seun.” Daarna sê Hy vir die dissipel: “Daar is jou moeder.” Van daardie oomblik af het die dissipel haar in sy huis geneem.

JOHANNES 19:26-27

Teen drie-uur het Jesus hard uitgeroep: “Eli, Eli, lemá sabagtani?” Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat?

MATTEUS 27:46

Hierna het Jesus, met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die Skrif vervul kan word, gesê: “Ek is dors.”

JOHANNES 19:28

Nadat Jesus die suur wyn gekry het, het Hy gesê: “Dit is volbring!” Toe het Hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas.

JOHANNES 19:30

Jesus het hard uitgeroep: “Vader, in u hande gee Ek my gees oor.” Na hierdie woorde het Hy die laaste asem uitgeblaas.

LUKAS 23:46

CategoriesUncategorized