Gewilde Bybelverse – Maart 2021 – En my volk…

Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing.


2 TIMOTEUS 1:7

As Ek die hemel gesluit hou sodat daar geen reën is nie, of as Ek die sprinkaan beveel om die land kaal te vreet, of as Ek pes onder my volk stuur, en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose weë af, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel.


2 KRONIEKE 7:13-14

Moenie bang wees nie, Ek is by jou,moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God.Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas,met my eie hand red Ek jou.


JESAJA 41:10

Gaan in julle slaapkamers in, my volk,sluit die deure agter julle toe.Kruip ‘n rukkie weg totdat God klaar is met straf.Die Here kom uit sy woonplek te voorskynom die bewoners van die aarde te straf oor hulle ongeregtighede.Die aarde sal vertel van die bloed wat daarop vergiet isen sal nie meer die mense wat vermoor is, wegsteek nie.


JESAJA 26:20-21

Maar dít sal ek ter harte neemen om dié rede bly ek hoop:deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie;daar is geen einde aan sy ontferming nie,dit is elke môre nuut.U trou is groot.Ek sê vir myself: Die Here is my lewe,daarom hoop ek op Hom.


KLAAGLIEDERE 3:21-24

Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here belowe het aan dié wat Hom liefhet.


JAKOBUS 1:12

Moenie nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dít is die offers wat vir God aanneemlik is.


HEBREËRS 13:16

Hy wat by die Allerhoogste skuiling vinden die beskerming van die Almagtige geniet,hy sê vir die Here:“U is my toevlug en my veilige vesting,my God op wie ek vertrou.”


PSALMS 91:1-2