Tuklasin: Isang Bagong-bago na Tampok

Tuklasin

Ipinapakilala: Tuklasin

Minsan kapag ikaw ay nagbabasa o nakikinig sa ilang mga bersikulo sa Biblia, ito ay humahantong sa iyo sa mga katanungang: Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang nagsulat nito, at bakit? Paano ko ito magagamit sa aking buhay?

Makakatulong ang aming bagong-bago na tampok na Tuklasin!

I-tap lang ang bagong Tuklasin icon anumang oras na makita mo ito sa Bible Reader (Tuklasin), at makikita mo ang karagdagang nilalaman na makatutulong sa iyo na maranasan ang Salita ng Diyos sa iba’t ibang paraan. Ang Tuklasin ay maaari ng magamit ngayon, na may mga kasamang palabas galing sa ating mga partner sa LUMO!

Subukan ang Tuklasin ngayon, at gawing mas makabuluhan ang iyong oras sa Salita ng Diyos.

Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan… sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay.

2 Timoteo 3:16

I-download Ito Ngayon

Ang Pambatang Bible App ay maaari nang i-sync sa iba’t-ibang mga device!

Mga Profile sa Pambatang Bible App

“Uy! Nandito rin ang lahat ng mga bituin ko!”

Ang mga premyo sa Pambatang Bible App ng inyong anak ay parating nakatago sa device kung saan nila ito nakamit. Kung nagkaroon ng bagong device ang inyong anak, o pinagamit mo sila ng Pambatang Bible App gamit ang ibang telepono, kailangan nilang magsimula muli mula umpisa. Hindi na ngayon.

Ngayon ang pagsulong ay naka-save na para sa bawat isa sa inyong mga anak, at naka-sync na sa lahat ng inyong mga device!

Bilang magulang o tagapag-alaga, pinapayagan ka ng pinakabagong Pambatang Bible App na mag-sign in gamit ang iyong kasalukuyang YouVersion account at mag-set up ng natatanging avatar para sa bawat bata. Mabilis at madali lamang ang pagdagdag ng profile. Maaari ring pumili ang mga bata ng paborito nilang avatar o kulay.

Kunin ang Updated na App

Ang Panalangin ng Panginoon – Ama Namin

Ang Panalangin ng Panginoon - Ama Namin

9  
Ganito kayo mananalangin, ‘Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan.

10  
Nawa’y maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.

11  
Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw

12  
at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.

13  
At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa Masama!’

Matthew 6 in Tagalog

Matthew 6 in English

Ngayon Pwede nang Maranasan ng Mga Anak Mo ang Pambatang Bible App sa Filipino (Tagalog)!

BAFK-Tagalog-email

Kasama ang One Hope, ikinagagalak naming ipaalam sa inyo na narito na ang Pambatang Bible App sa Filipino (Tagalog). Ngayon, mas marami ng bata ang magkakaroon ng pagkakataong maranasan ang Biblia sa mas personal at katangi-tanging paraan.

Ang pagsasalit-salit ng mga wika ay madali lang dahil andoon na sa app Settings! Siguraduhin lang na nai-update mo ang iyong app sa pinakabagong bersiyon nito pagkatapos ay hanapin sa Settings ang “Wika”. Pumili mula sa Afrikaans, Aleman, Arabe, Brazilenyong Portuges, Español, Farsi, Filipino (Tagalog), Frances, Hapon, Indonesiyo, Ingles, Koreano, Olandes, Ruso, Tsino (nagsasalita sa Mandarin gamit ang Pinasimple o Tradisyonal na titik), at Turko. Ang pagsasalita ay maririnig sa piniling wika, at ang teksto ay makikita sa wika ding iyon!

Tulungan ninyo kaming ipagdiwang ang napakagandang balitang ito!

 


 

BAFK-app-icon-1024


 

Patungkol sa Pambatang Bible App

Binuo kasama ang OneHope, ang Pambatang Bible App ang pinakabagong app mula sa YouVersion, may likha ng Bible App. Dinisenyo para bigyan ang bawat bata ng isang personal at kasiya-siyang karanasan sa Biblia, ang Pambatang Bible App ay nailagay na sa higit na 11 milyong Apple, Android at Kindle na aparato, at lagi-lagi, ito ay libre. Nae-enjoy na ng mga bata mula sa lahat ng dako ng mundo ang Pambatang Bible App―sa Afrikaans, Aleman, Arabe, Brazilenyong Portuges, Español, Farsi, Hapon, Indonesiyo, Ingles, Koreano, Olandes, Pranses, Ruso, Tsino (nagsasalita sa Mandarin gamit ang Pinasimple o Tradisyonal na titik), Turko, at ngayon…sa Filipino (Tagalog)!

Kunin ang App